Hier vindt u de diersoorten die in het park aanwezig zijn. Wij nemen aan dat deze lijst nog niet geheel compleet is, help daarom mee met nieuwe diersoorten te spotten. Heeft u verstand van verschillende dieren die aanwezig zijn in het park mail het dan naar sonsbeeckpark@gmail.com
Door samen te werken zullen we over meer kennis kunnen beschikken!

Na verloop van tijd zal er ook informatie over de onderstaande soorten verschijnen.

De volgende dieren zijn al gespot:

– gewone of wilde eend
– meerkoet
– waterhoen
– knobbelzwaan
– witte grauwe gans
– aalscholver
– reiger
– ijsvogel
– roodborstje
– merel
– koolmees
– kauw
– ekster
– egel
– kikker
– Amerikaanse zoetwaterkreeft
– Steenmarter