Wat doet IamSonsbeeck 

IamSonsbeeck is een vrijwilligersorganisatie die ervoor zorgt dat het park een aantal keren per jaar wordt onderhouden en opgeruimd blijft. Wij tekenen ieder jaar een contract met de gemeente waarin precies staat aan welke voorwaarde we moeten voldoen om dit contract te kunnen blijven verlengen. Er wordt gewerkt met een beeldbestek, dit is een voorwaarde die d.m.v. beelden wordt weergegeven om te kunnen aangeven aan welk onderhoudsniveau wij ons moeten houden.

Door het samenwerken met elkaar in het park, gezamenlijk koffie drinken, borrelen etc. ontstaat er ook een sociale verbondenheid met elkaar. Degenen die niet kunnen snoeien of wieden, door leeftijd of beperking zorgen voor koffie of andere activiteiten. De sociale cohesie wordt door iedereen als een verrijking van de buurt ervaren. Inmiddels zijn alle leeftijdscategoriën vertegenwoordigd, zowel ouderen als jongeren en de gezinnen met jonge kinderen.

Gemiddeld 5 à 6 keer per jaar is er een onderhoudsochtend of middag. Tevens ruimen we zwerfvuil op tijdens deze bijeenkomsten. Buiten de reguliere dagen proberen we ook nog een aantal andere activiteiten erbij te plannen. Zo hebben we in het najaar van 2013 bollen geplant en hebben wij nog plannen om onder andere meer kinderen bij het park te betrekken.

We werken altijd op de zaterdagen, ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur en middag van 13.00 – 16.00uur. Je kunt natuurlijk altijd eerder weggaan of later komen.We verzamelen in de hoek van het park bij het rode klimtoestel. In de zomer van 2014 hebben we onze eerste borrel georganiseerd, na het werken in het park. Dit was zeer geslaagd.

Tijdens de onderhoudsdagen hebben wij een aantal vaste taken:

– Snoeien is een belangrijk onderdeel, de groepen heesters moeten beheerd worden en redelijk transparant blijven. We snoeien meestal in het voor- en najaar, indien nodig vaker. Door uitdunnen en afzetten van de heesters groeien er weer jonge scheuten aan de plant, worden ze niet te hoog en niet te dicht en blijven ze bloeien.

– Graskanten steken, dit doen we eens per jaar zodat het gras de border niet in zal groeien en er een strakke afscheiding blijft.

– Onkruid verwijderen blijft een belangrijke taak, met name in de zomer is dit een taak waar we ons wel even mee kunnen vermaken. Het wieden van onkruid zorgt voor een strak en schoon uiterlijk.

– Opruimen van het zwerfafval is een terugkerend gebeuren, iedere onderhoudsdag zijn er een aantal mensen bezig die met een vuilniszak en afvalknijpers aan de slag gaan om het merendeel van het zwerfafval op te ruimen. We hebben hier ook jaarlijks een aparte dag voor waarbij we met de hele crew aan de slag gaan om het park grondig onder handen te nemen, met name achter het zwembad vind je de meest vreemde dingen.

Naast de onderhoudswerkzaamheden hebben we ook een aantal commissies die zich bezig houden met de activiteiten/plannen in het park. Zo is er een commissie die vooral kijkt naar de gebreken in het park. Dit vindt u terug op de pagina ” masterplan”. Er is ook een commissie die zich meer bezig houdt met het betrekken van kinderen in het park en met groen, dit is te vinden op de pagina ”  kinderen betrekken”.

 

Voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 14 juli 2015