Laatste update: 30-11-2017 (Ignaz Hameetman)

Hoera een natuurlijke en avontuurlijke speelplek in ons park!

De gemeente Breda heeft aan Iam Sonsbeeck gevraagd om ons over de vraag van een natuurlijke speelplek te buigen en daar meer inhoudt aan te geven. De speeltoestellen in het park zijn namelijk aan vervanging toe.

Van idee tot ontwerp

IamSonsbeeck is vrij snel na de oprichting in december 2012 begonnen met commissies/werkgroepen binnen de organisatie, die streven naar verbetering van bepaalde thema’s binnen het park. Het betrekken van kinderen bij park en natuur is één van de thema’s, onder de leiding van Kees, Nicole en Peggy.

In 2013 is deze groep meteen aan de slag gegaan. Zij hebben onderzocht wat nieuwe trends zijn binnen het spelen in de openbare ruimte, natuurlijk spelen sprong er bovenuit. Wat is natuurlijk spelen, hoe wordt dat door kinderen ervaren en past dat ook in de stad? Met deze vervolgvragen zijn zij aan de slag gegaan. Ze hebben kennis vernomen van de manier van spelen en gekeken of er draagvlak is onder de kinderen uit de omgeving van het park.

Na veel lobbyen, promoten en het creëren van draagvlak kregen we in 2016 een ‘soort van toezegging’ van de gemeente om de ideeën om te zetten in een ontwerp. We hebben ervoor gekozen om de eindfase van het ontwerp in samenwerking te doen met een professional, die al ervaring heeft met het ontwerpen en aanleggen van natuurlijke speelplaatsen, Hoveniersbedrijf Giel van der Palen.

Begin oktober 2017 hebben we een ‘go’ gekregen van de gemeente, we mogen de speeltuin in fasen gaan uitvoeren! 29 november 2017 is hier een contract voor getekend, IamSonsbeeck betaald 40% van de uitvoeringskosten en de totaalkosten voor het ontwerp en professionals die betrokken zijn bij het ontwerpproces. De uitvoering van fase 1 (de waterspeelplaats) zal in 2018 plaatsvinden.

Voordat dat zover is zullen we de ontwerpen opnieuw inzien en kijken hoe deze beter aansluit op de speelplek bij DEVI. Wij hebben ons in de beginfasen niet gefocust op mindervaliden, uit ons onderzoek kwam deze doelgroep niet direct naar boven. Doordat DEVI zich voor deze doelgroep heeft ingezet en een plek heeft gecreëerd in het park veranderd dat uiteraard de situatie. Om tot een definitief ontwerp (DO) te komen zullen we in samenwerking met Giel van der Palen en de Speeltuinbende moeten kijken hoe we ons voorlopig ontwerp (VO) hierop kunnen aansluiten. Dit is de fase waar we nu in zitten. 

Het voorlopig ontwerp