Het Burgemeester van Sonsbeeckpark ligt op een gunstige locatie op het gebied van de flora en fauna, verschillende plant- en diersoorten zijn al aanwezig. Door de aaneensluiting van natuurgebieden rondom Breda kunnen dieren en planten zich gemakkelijker binnen de stedelijke grenzen wanen, hierbij is een doordachte groenstructuur binnen de stad ook van belang. Breda kent wel degelijk een groenstructuur binnen de stadsgrenzen waardoor het Van Sonsbeeckpark meer potentie heeft op een grotere diversiteit aan flora en fauna. Deze kansrijke locatie wordt door een aantal factoren mogelijk gemaakt met als hoofdrol de rivieren de Mark en de Aa of Weerwijs.

De groenstructuur in en rondom Breda zouden in het geheel gezien kunnen worden als het menselijk lichaam. Het Mastbos vormt  het hart wat leven de stad in pompt  en waarbij de uitlaatgassen weer gezuiverd kunnen worden. Via de groene-aderen, die door de rivieren worden gevormd, zal Breda (de hersenen) gevoed blijven. De parken in Breda fungeren als longen die de stad frisse lucht bieden en ruimte geven. Het overige deel waar het bloed doorheen stroomt zijn de natuurlijke landschappen rondom de stad, ook deze spelen een rol in dit gehele systeem. Hoe groter dit lichaam, de aaneengesloten natuurgebieden, des te beter functioneren de hersenen, de stedelijke omgeving in dit geval Breda. Hopelijk snapt u nu een beetje hoe het overkoepelende systeem binnen dit kleine natuurlijke systeem rondom Breda werkt. Nu gaan we verder in op de natuurlijke systemen binnen Breda zelf.

Via het Mastbos lopen er groenstructuren de stad in met aan de westkant rivier de Aa en aan de oostkant rivier de Mark. Het Boeimeerpark, het Zaartpark en het Van Sonsbeeckpark spelen een belangrijke rol in deze groenstructuur, je zou dit kunnen zien als een soort groene stapstenen naar het centrum toe. Via deze stapstenen kunnen dieren zich gemakkelijk verplaatsen richting het centrum, zo wordt de biodiversiteit dus uitgebreid en dat is in het Van Sonsbeeckpark wel degelijk merkbaar. Er zijn hier veel verschillende soorten planten en dieren waarneembaar, hieronder vallen ook een aantal bijzondere soorten die te vinden zijn in de bomenkaart of in de rubriek dieren.

Delen via: