Ontstaan I am Sonsbeeck

Zoals de omwonenden van het Burgemeester van Sonsbeeckpark misschien wel hebben gemerkt hebben zij begin 2012 een enquête ontvangen over het park bij hun in ‘de achtertuin’. Deze enquête was de eerste stap van een succesvol burgerinitiatief. Ignaz Hameetman heeft deze enquête afgenomen voor het maken van een beleidsrapport over het park. Uit dit rapport is gebleken dat de meerderheid van de omwonenden zeer tevreden is met de groene omgeving waarin zij wonen, hier speelt het Van Sonsbeeckpark een grote rol in. Echter is het zo dat in tijden van crisis er vaak als eerst wordt bezuinigd op groene zones, stukjes van het park zijn verkocht voor het maken van grotere tuinen en delen van de beplantingen zijn vervangen voor gras. Het park verkeerde in een slechte staat, dit werd door het overgrote deel van de enquêteurs ook uitgesproken.

Met deze informatie is Ignaz Hameetman naar de gemeente gegaan. Nadat er besproken was wat een eventuele organisatie en de gemeente voor elkaar zouden kunnen betekenen, kon de volgende stap gezet worden. Wie A zegt moet B zeggen. Opnieuw werden 300 brieven verspreid in de straten rondom het park. In deze brief werd er verteld wat er gaande was en de buurt gevraagd gezamenlijk het onderhoud van de gemeente over te nemen.

Elf enthousiastelingen hebben hierop gereageerd, een goed begin voor de basis van de organisatie. De eerste vergadering vond plaats op 12 december 2012, hierbij werd IamSonsbeeck een feit. Na een presentatie van Ignaz Hameetman gevolgd door een overleg met de vrijwilligers, is er op papier gezet wat IamSonsbeeck in de toekomst voor het park wil betekenen. Met deze 11 enthousiaste betrokkenen zijn we direct aan de slag gegaan met een eerste zwerfvuil actie, 36 vuilniszakken en nog wat andere vreemde voorwerpen werden uit het park verwijderd en door de bewoners naar de stort gebracht. Zo werd de organisatie een feit en kon de eerste parkdeal worden gesloten, samen met showcorps Concento wordt nu een groot deel van het park door bewoners onderhouden.

Delen via: