Laatste update: 03-01-2018 (Ignaz Hameetman)

Onderhoud van het park

    

IamSonsbeeck is een vrijwilligersorganisatie die een deel van het onderhoud van het gelijknamige Van Sonsbeeckpark op zich heeft genomen. Een deel van de plantvakken of borders worden door de buurt onderhouden, daarnaast wordt het zwerfvuil geruimd. Gemiddeld 5 à 6 keer per jaar is er een onderhoudsochtend of middag.

We werken altijd op de zaterdagen, ’s ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Je kunt natuurlijk altijd eerder weggaan of later instappen. We verzamelen altijd bij de speeltuin voor Devi, aan de zuidwestkant van het park.

Wij tekenen ieder jaar een contract met de gemeente waarin precies staat aan welke voorwaarde we moeten voldoen om de samenwerking te kunnen behouden. Er wordt gewerkt met een beeldbestek, dit is een voorwaarde die d.m.v. beelden wordt weergegeven om te kunnen aangeven aan welk onderhoudsniveau wij ons moeten houden.

Tijdens de onderhoudsdagen hebben wij een aantal vaste taken:

– Snoeien is een belangrijk onderdeel, de groepen heesters moeten beheerd worden en redelijk transparant blijven. We snoeien meestal in het voor- en najaar, indien nodig vaker. Door uitdunnen en afzetten van de heesters groeien er weer jonge scheuten aan de plant, worden ze niet te hoog en niet te dicht en blijven ze bloeien.

– Graskanten steken, dit doen we eens per jaar zodat het gras de border niet in zal groeien en er een strakke afscheiding blijft.

– Onkruid verwijderen blijft een belangrijke taak, met name in de zomer is dit een taak waar we ons wel even mee kunnen vermaken. Het wieden van onkruid zorgt voor een strak en schoon uiterlijk.

– Opruimen van het zwerfafval is een terugkerend gebeuren, iedere onderhoudsdag zijn er een aantal mensen bezig die met een vuilniszak en afvalknijpers aan de slag gaan om het merendeel van het zwerfafval op te ruimen. We hebben hier ook jaarlijks een aparte dag voor waarbij we met de hele crew aan de slag gaan om het park grondig onder handen te nemen, met name achter het zwembad vind je de meest vreemde dingen.

Verbinding met de buurt

    

Samenwerking creëert verbinding en betrokkenheid. Deze verbinding en betrokkenheid wordt tijdens de werkzaamheden in het park, de koffiepauzes en de borrel achteraf versterkt. Degenen die niet kunnen snoeien of wieden, door leeftijd of beperking zorgen voor koffie en gebak, iedereen heeft zo zijn of haar taak. Inmiddels zijn alle leeftijdscategoriën vertegenwoordigd, zowel ouderen als jongeren en de gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast werkt IamSonsbeeck ook samen met andere partijen, zoals Gemeente Breda, Wijkraad Boeimeer, IVN of de Bijenhoudersvereniging. Er worden op verschillende schaalniveaus verbindingen gemaakt, deze zijn allen ten goede van het park en haar omgeving.

Biodiversiteit of ecologische waarde stimuleren

   

IamSonsbeeck zet zich ook in voor het verrijken van de biodiversiteit van het park. Zo hebben we in het najaar van 2013 bloembollen geplant, is er langs de Julianalaan een bloembollenstrook aangelegd en hebben wij langs de speeltuin bij de Clausstraat bloemenweides ingezaaid.

Betrekken van kinderen

    

IamSonsbeeck stimuleert de verbinding tussen mens en natuur. Wij vinden het betrekken van kinderen belangrijk, dit is de toekomstige generatie. In stad kunnen zij minder makkelijk een verbinding met groen aangaan. Diverse activiteiten in het park stimuleren deze verbinding tussen kind en natuur, ze leren beter inschatten wat de gevaren en de kansen van de natuur zijn.

 

Delen via: