BEPLANTINGSPLAN LANGS JULIANALAAN

In het begin van 2012 zijn er wegens bezuinigingen delen van de bosschages verwijderd. Je zou dit op verschillende manieren kunnen benaderen zowel positieve als negatieve. Negatieve: het is zonde omdat de drukke weg te prominent aanwezig is, door het verwijderen van de beplanting wordt er een habitat voor verschillende dieren vernietigd, de nieuwe grasstrook lijkt meer op de berm van de weg en maakt minder deel uit van het park. Positief: Het geeft meer overzicht en het ziet er strak uit, mensen voelen zich veiliger, bewoners aan het park hebben meer zicht het park in.

Wij hebben de voor en nadelen met elkaar afgewogen, hieruit hebben we geconcludeerd dat deze strook een nieuwe impuls nodig heeft. De hoofdreden hiervoor is dat de weg te prominent aanwezig is in het park, dit willen wij proberen op te lossen door in grote lijnen een structuur uit te zetten die ervoor zorgt dat er langs deze strook verschillende interessante ruimten ontstaan. Het in één keer aanleggen van deze hele structuur zal niet werken omdat we te maken hebben met een moeilijk te bewerken ondergrond. In deze structuur hebben we gekozen voor een aantal “vlekken” van beplantingen die ervoor zullen zorgen dat de weg minder prominent aanwezig is en ze  zorgen voor ” groene stapstenen” binnen het gebied. Dit is op grotere schaal uitgelegd bij het onderdeel Flora en Fauna.

Delen via: