Laatste update: 21-09-2017 (Ignaz Hameetman)

Algemeen: IamSonsbeeck zet zich sinds 2013 in voor het gelijknamige Van Sonsbeeckpark. Dit betreft niet alleen het onderhoud van het park. Het betrekken van de buurt bij het park en verbeteringen in kaart brengen is eveneens een belangrijk thema. Het woord ‘Bottom upgrade’ heeft hierin twee betekenissen. Het bottom up principe wordt gebruikt als term om aan te duiden dat een bepaald idee vanuit de samenleving is ontstaan, in dit geval vanuit het burgerinitiatief IamSonsbeeck. De upgrade spreekt voor zich, IamSonsbeeck zet zich in voor het park en voor verbeteringen die binnen de visie van de organisatie past. De visie is vormgegeven door de betrokken burgers en dus vanuit het bottom-up principe ontstaan. De organisatie is al een aantal jaren betrokken bij het park en heeft de twee hoofdthema’s ‘kinderen betrekken bij de natuur’ en ‘het versterken van de biodiversiteit’ concreter kunnen maken.

Biodiversiteit: Het in 2013 gemaakte beplantingsplan betreft het herplanten van de Julianalaan, deze is voor onvoorziene tijd aan de kant geschoven. Inmiddels hebben we in samenwerking met de bijenhoudersvereniging van Breda en Gemeente Breda hier een fantastische bloembollenstrook weten te realiseren. Deze bloeien in het voorjaar. Ter hoogte van de Clausstraat, aan de rand van de speeltuin, zijn bloemenweides aangelegd. Deze bloeien gedurende de zomer. Beide verfraaiingen hebben een positieve impact op de biodiversiteit van het park, er komen bijen, vlinders en andere insecten op af die tevens dienen als voedsel voor diverse zangvogels.

        

Kinderen betrekken: Een ander hoofdthema is het betrekken van onder andere kinderen bij de natuur en dus het Van Sonsbeeckpark. We proberen ze op diverse manieren kennis te laten maken met de groene omgeving in hun buurt. Tijdens de parkdagen(snoei- en opruimdagen) en Boeimeer Bloeit worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Het schilderen van vogelhuisjes, het maken van een insectenhotel met pallets, hutten bouwen met wilgentenen, de beleving vanaf het water en klimmen en klauteren in touwen werden met enthousiasme onthaald door de deelnemende kinderen. De vogelhuisjes zijn opgehangen in het park als kunstobject, meer hierover onder het kopje vogelhuis wedstrijd. Tijdens de snoei- en opruimdagen zijn er altijd een aantal kinderen aanwezig, door mee te helpen leren ze hun groene omgeving beter kennen.

               

Natuurlijk spelen: De speeltuinen in het park zijn aan vervanging toe, nieuwe speeltrends zoals natuurlijk spelen passen in deze groene omgeving. De gemeente heeft IamSonsbeeck gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden van de speelplekken in het park. Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een plan voor de speeltuin ter hoogte van de Clausstraat, deze plannen worden jaarlijks gepresenteerd tijdens Boeimeer Bloeit. Er is positief op gereageerd, aan de uitvoering en financiering wordt nog gewerkt.

Kinderdagverblijf Devi heeft in samenwerking met o.a. IamSonsbeeck en de Gemeente Breda de speeltuin rondom Devi vernieuwd. De speeltuin aan de Clausstraat zal in dezelfde sfeer worden gerealiseerd, met natuurlijke materialen maar dan met andere toestellen (meer informatie zie: Projecten -> Kinderen betrekken -> natuurlijk spelen)

Overige bottom up(grades): Naast de hoofdthema’s worden er ook kleine verbeteringen georganiseerd door IamSonsbeeck, zo zijn er twee bankjes geplaatst aan het grote grasveld (deze zijn door Van Lanschot gesponsord), de hekjes bij de entree van de P.C. Hooftstraat zijn verwijderd (deze werden vermeden en zorgde voor olifantenpaden) en er is in 2016 een boom omgevallen die is hergebruikt als speel/kunstobject.

    

Delen via: