WILDE BLOEMEN EN ANDERE PLANTEN DIE AANTREKKELIJK ZIJN VOOR VOGELS EN INSECTEN

De laatste tijd is er veel ophef over het gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw. Het gebruik van gif heeft nadelige gevolgen voor de flora en fauna. Veel insecten en andere dieren, zoals kleine vogels raken verzwakt hierdoor. Het zaaien van wilde bloemen en aanplanten van 1-en 2 jarige planten zou een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit.
Sommige bloemen zijn aantrekkelijk voor vlinders en bijen, zij zorgen voor bestuiving en halen er hun nectar.

Delen via: