Laatste update: 11-02-2019 (Ignaz Hameetman)

De eerste fase van natuurlijk spelen wordt uitgevoerd!

IamSonsbeeck, Gemeente Breda, Hoveniersbedrijf Giel van der Palen en Soontiëns Hoveniers zijn na een lange voorbereiding overeengekomen tot een definitief ontwerp voor de nieuwe waterspeelplaats in het VanSonsbeeckpark.

11 maart 2019 begint de uitvoering!

 1. toegang naar speelplaats (Toegankelijk voor mindervaliden)
 2. opgang naar pomp
 3. waterpomp
 4. eerste element waterparcours
  (Water stroomt door uitgeholde boomstam, de bovenloop.)
 5. tweede element waterparcours
  (Water vervolgt haar weg via het beekdal, krijgt een natuurlijk uiterlijk)
 6. derde element waterparcours
  (Water eindigt in de zandbak, het deltagebied)
 7. klimparcours
  (Boomstammen voor klimmen en klauteren)

(scroll naar beneden voor meer informatie over het natuurlijk spelen project.)

Hoera een natuurlijke en avontuurlijke speelplek in ons park!

De gemeente Breda heeft aan Iam Sonsbeeck gevraagd om ons over de vraag van een natuurlijke speelplek te buigen en daar meer inhoudt aan te geven. De speeltoestellen in het park zijn namelijk aan vervanging toe.

De speelplek waar wij mee bezig zijn is het stuk aan de noordkant van het park, de smalle strook tussen de Clausstraat en de Bernhardsingel, bij de smalle hoge populieren die vroeger achter de hoofd tribune van het NAC-stadion hebben gestaan, zie ook de plattegrond bij het ‘Voorlopig ontwerp’.

Van idee tot ontwerp

IamSonsbeeck is vrij snel na de oprichting in december 2012 begonnen met commissies/werkgroepen binnen de organisatie, die streven naar verbetering van bepaalde thema’s binnen het park. Het betrekken van kinderen bij park en natuur is één van de thema’s, onder de leiding van Kees, Nicole, Peggy en Ignaz.

In 2013 is deze groep meteen aan de slag gegaan. Zij hebben onderzocht wat nieuwe trends zijn binnen het spelen in de openbare ruimte, natuurlijk spelen sprong er bovenuit. Wat is natuurlijk spelen, hoe wordt dat door kinderen ervaren en past dat ook in de stad? Met deze vervolgvragen zijn zij aan de slag gegaan. Ze hebben kennis vernomen van de manier van spelen en gekeken of er draagvlak is onder de kinderen uit de omgeving van het park.

Na veel lobbyen, promoten en het creëren van draagvlak kregen we in 2016 een ‘soort van toezegging’ van de gemeente om de ideeën om te zetten in een ontwerp. We hebben ervoor gekozen om de eindfase van het ontwerp in samenwerking te doen met een professional, die al ervaring heeft met het ontwerpen en aanleggen van natuurlijke speelplaatsen, Hoveniersbedrijf Giel van der Palen.

Begin oktober 2017 hebben we een ‘go’ gekregen van de gemeente, we mogen de speeltuin in fasen gaan uitvoeren! 29 november 2017 is hier een contract voor getekend, IamSonsbeeck betaald 40% van de uitvoeringskosten en de totaalkosten voor het ontwerp en professionals die betrokken zijn bij het ontwerpproces. De uitvoering van fase 1 (de waterspeelplaats) zal in 2018 plaatsvinden.

Voordat dat zover is zullen we de ontwerpen opnieuw inzien en kijken hoe deze beter aansluit op de speelplek bij DEVI. Wij hebben ons in de beginfasen niet gefocust op mindervaliden, uit ons onderzoek kwam deze doelgroep niet direct naar boven. Doordat DEVI zich voor deze doelgroep heeft ingezet en een plek heeft gecreëerd in het park veranderd dat uiteraard de situatie. Om tot een definitief ontwerp (DO) te komen zullen we in samenwerking met Giel van der Palen en de Speeltuinbende moeten kijken hoe we ons voorlopig ontwerp (VO) hierop kunnen aansluiten. Dit is de fase waar we nu in zitten.

Locatie per fase

Fase 1: de waterspeelplaats voorlopig ontwerp

De eerste fase zal in maart 2019 worden uitgevoerd. Voordat de uitvoering zover is dient er veel gecommuniceerd te worden tussen verschillende partijen en de buurt.

 

De eerste fase betreft een waterspeelplaats, zoals de naam het al zegt staat water hier centraal. Kinderen kunnen hier experimenteren met de kracht en dynamiek van het water. Water is een element wat zowel het park als ons land kenmerkt, geweldig om daar op een jonge leeftijd al mee bezig te kunnen zijn.

De speelplaats wordt in een glooiend landschap ingepast, een landschap met een natuurlijke uitstraling. Het water wordt boven op een heuveltje omhoog gepompt en via twee houten balken naar de beekloop verplaatst. Zowel in de houten balken als in de beekloop is er ruimte om met het water te experimenteren, wat gebeurt er als je een obstakel plaats, hoe veranderen de stromingen en wat gebeurt er met het object. Kinderen worden uitgedaagd hun fantasie te gebruiken en te leren van de krachten en dynamiek van de natuur.

Fase 2 en 3

Wij focussen ons eerst op fase 1. Na het realiseren van deze fase gaan we verder met de uitvoering van fase 2 en 3. Het Voorlopig ontwerp laat zien wat dit ongeveer in zal houden.

Delen via: